Aanmeldingsformulier idéfix

           AANMELDEN ALS LID IDÉFIX

PERSOONSGEGEVENS
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum handler:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

GEGEVENS 1e HOND
Naam:
Kennelnaam:
N.H.S.B. nr.:
Chipnummer:
Ras:
Geslacht:
Geb.datum hond:

CURSUSGEGEVENS 1e Hond
Voorkeursdag:

Cursus:


GEGEVENS 2e HOND
Naam:
Kennelnaam:
N.H.S.B. nr.:
Chipnummer:
Ras:
Geslacht:
Geb.datum hond:

CURSUSGEGEVENS 2e Hond
Voorkeursdag:

Cursus:


OVERIG
Hoe ben je bij onze club terecht gekomen?:
Heb je al contact gehad met iemand van de club, zo ja met wie?:
Inschrijfdatum:Idéfix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aangebracht aan cq door cursist en/of hond op het terrein van de vereniging of tijdens een activiteit van de vereniging.Regels rondom gebruik beeldmateriaal zijn beschreven in ons huishoudelijk reglement wat op u van toepassing is
Voor akkoord


BERICHT


Betaling contributie:

Je betaling dient vóór aanvang van de cursus te zijn overgemaakt op het rekeningnummer dat je vindt op de bevestiging. Niet tijdige betaling kan betekenen dat de cursus al is volgeboekt. Heb je nog vragen over je inschrijving, dan kun je altijd contact opnemen met @ns van Rijsewijk - telefoon: 06-24141260