Algemene Zaken

Algemene Zaken

Huishoudelijk reglement

Om alles goed te laten verlopen met zoveel mensen is ons  huishoudelijk reglement opgesteld. Wij nodigen jullie van harte uit deze reglementen even door te lezen.


Algemene Ledenvergadering


1 keer per jaar heb jij als lid de mogelijkheid om mee te praten over het beleid binnen onze vereniging. Het bestuur legt in deze vergadering verantwoording af over het beleid van het vorige jaar en staat open voor al jouw vragen of opmerkingen.Statuten van onze vereniging